marți, ianuarie 12, 2010

Kabbalah XII

XII.Gevurah si Chesed

“Fundamentul tuturor statelor, fie ele vechi, noi sau amestecate, sunt o bună legislaţie şi o puternică forţă armată; şi pentru că nu pot exista legi bune unde nu există arme bune, şi pentru că acolo unde sunt arme, e nevoie de legi bune, o să omit a vorbi despre legi şi voi vorbi despe arme.”

Machiavelli

Titlul sephirei Gevurah este tradus prin “Tărie”, “Virtute” şi câteodată ca “Putere”. La ea se mai fac referiri şi folosindu-se alte nume alternative “Din”, “Dreptatea” şi “Pachad”, “Frica”.

Titlul sephirei Chesed se traduce prin “Milă” sau “Iubire” şi e numită des “Gedulah”, “Majestatea”, “Magnifica”. Gevurah şi Chesed sunt aşezate pe Pilonii Formei şi respectiv Forţei şi posedă un simbolism mai bine definit şi general aprobat, decât orice altă sephira: Chesed înseamnă expansiune, creaţie şi construirea formei la care se poate face foarte bine referire ca anabolismul şi Gevurah înseamnă restricţie, păstrarea formei şi totodată destrămarea formei, catabolismul.

In simbolismul Kabbalei, cea mai concretă, cea mai explicită expresie a formei se petrece în Malkuth, lumea fizică şi treptat capătă o existenţă conştientă (eu şi tu), pentru a înţelege lumea în termenii formelor construite şi apoi dărâmate; aşa că Chesed şi Gevurah joacă un rol vital în relaţia noastră conştientă cu lumea materială, exterioară. Când văd ceva frumos cum este creat, gândesc că acesta poate fi un lucru “bun”, dar când văd acelaşi lucru cum este apoi nimicit, cel mai probabil percep aceasta ca pe un lucru “rău” şi acest tip de gândire prevalează în scrierile kabbalistice timpurii.

În comentariul său la Bahir, Arieh Kaplan scria:

“Conceptul de Chesed – Iubire este acela al dăruirii (de bunăvoie), în timp ce acela de Gevurah - Tărie este acela al obţinerii, al constrângerii. Când se spune că Puterea înseamnă abţinere, autocontrol, se spune în sensul zicalei “Puternic este cel care-şi controlează pornirile.” Este evident că omul îşi poate controla pornirile naturale, dar dacă omul poate face asta şi Dumnezeu poate face asta, cu siguranţă. Natura lui Dumnezeu este de a face bine şi de aceea, atunci când îşi “ţine firea”, rezultatul este “rău”. Sephira lui Gevurah – Tăria, este din această cauză percepută ca sursă a răului.”

Zoharul conţine şi multe referiri la “rigoarea severă” a lui Dumnezeu şi la faptul că ea este sursa răului în Creaţie. Cu toate acestea, dacă am considera crearea şi creşterea necontrolată a unei tumori canceroase ca fiind corespondentă lui Chesed şi încercările sistemului imunitar de a o distruge corespunzând lui Gevurah, ar trebui să fie clar că nu foloseşte la nimic să ne referim la creaţie şi distrugere în termeni de “bun” şi “rău”. Cel mai bine ar fi să privim un sistem organic cu viaţă ca pe un echilibru între aceste două tendinţe antagonice; şi manifestarea Creaţiei în Kabbalah este foarte diferit portretizată ca un sistem organic, cu viaţă (un Arbore al Vieţii).

Metaforele cele mai puternice pentru Chesed şi Gevurah vin dintr-o vreme când societăţile europene erau conduse de regi şi regine, când (cel putin în principiu) autoritatea ultimă şi puterea în societate stătea în mâinile unei singure persoane. Chesed corespunde aspectului creator al puterii conducătoare şi textele timpurii sunt unanime în a caracteriza prin iubire, mila şi majestate. Gevurah corespunde aspectelor conservatoare ale puterii de conducere, puterii de a menţine un anumit status-quo, şi puterii de a distruge orice i s-ar opune. Aceste două aspecte merg mână în mână – încercaţi să schimbaţi orice lucru de importanţă în societate şi cineva se va opune invariabil schimbării. Chesed şi Gevurah reprezintă obligaţia “regească” de a găsi varianta mai bună pentru cei mulţi şi respectiv puterea de a-i judeca şi pedepsi pe cei care se opun voinţei regale.

Kabbaliştii se gândeau la Dumnezeu cam în felul următor: Dumnezeu ne iubeşte (asa se spune), mila şi îndurarea lui Dumnezeu sunt reprezentate de sephira Chesed, dar în acelaşi timp Dumnezeu şi-a făcut cunoscute legile şi va judeca şi pedepsi pe oricine se opune acestor legi. Citiţi cartea Proverbelor din Biblie dacă vreţi să pătrundeţi această perspectivă asupra realităţii.

Mulţi kabbalişti moderni au o perspectivă mai invidioasă asupra puterii de conducere decât kabbaliştii medievali şi, în mod sigur nu văd Chesed ca fiind doar iubirea sau mila lui Dumnezeu. În secolul XX am fost martorii unei succesiuni de lideri care nu şi-au înhămat viziunea, creativitatea şi puterea către cele patru Vicii ale lui Chesed, care sunt tirania, bigotismul, ipocrizia şi lăcomia. E novoie de un “talent” şi o “viziune” ieşite din comun nu numai pentru a contempla anihilarea unor rase întregi, dar a mai şi construi structura în care să se întâmple asta… câţi oameni ar mai visa la o utopie socialistă, în care comunităţile tradiţionale sunt demolate şi înlocuite cu clădiri din ciment, şi ar avea puterea să-şi ducă viziunea la îndeplinire? Un lider poate fi inspirat de o viziune şi poate avea chiar puterea de a o duce la îndeplinire, cum a mai fost din nefericire cazul, când totul a rezultat într-o nouă definiţie a răului. Binele şi răul nu sunt caracteristici statice cu înţelesuri fixe; fiecare generaţie îşi are exemplarele care definesc pentru restul societăţii înţelesul cuvintelor în noi contexte.

Tirania, bigotismul, ipocrizia şi lăcomia, viciile lui Chesed constituie “pâinea ziarelor”, a mass-mediei.

Viciile lui Chesed sunt viciile tuturor celorlalte sephiroth amplificate – puterea amplifică un viciu până la monstruozitate.

Morala este că puterea trebuie temperată de milă şi iubire şi corespondenţele lui Chesed scot aceasta atât de mult în evidenţă încât este foarte uşor pentru un novice să ignore teribilele calităţi negative ale lui Chesed – putere necontrolată, distrugere fără discernământ, totul în exces. Virtutea lui Chesed este umilinţa, idealul unei conduceri non-individualiste şi fără restul viciilor care o însoţesc. Viziunea Spirituală a lui Chesed este Viziunea Iubirii, a iubirii şi grijei pentru tot ceea ce este viu şi a dorinţei de a găsi o cale de a face lumea un loc mai bun. Există un mesaj puternic în corespondenţele pozitive ale lui Chesed: fără iubire şi umilinţă, conducerea şi puterea devin instrumentele unei importanţe de sine exacerbate şi viciile mărunte ale naturii umane se transformă în monştrii ai răului care terorizează omenirea.

Iluzia lui Chesed este Dreptatea, în sensul de “a avea dreptate”. Este dificil să conduci fără a condamna, când peste tot se găsesc agitatori care inceacă să pună autoritatea sub semnul întrebării, dar nimeni nu poate avea dreptate de fiecare dată şi oricine caută să se asigure că are întotdeauna “dreptate” iese cu uşurinţă din esenţa responsabilităţii.

Qlippah-ul lui Chesed este ideologia, nu în sensul ei filosofic ci în cel de “ideologie politică”, mult mai des folosit. Raţiunea acestui lucru rezidă în faptul că este foarte uşor să iei un crez, o doctrină, o dogmă sau orice altceva de genul acesta, pentru a-l folosi ca platformă ideologică.

Sephira Gevurah este deseori confundată cu Chesed. Planeta asociată lui Chesed este Tzedek, Jupiter, conducătorul zeilor; planeta asociată lui Gevurah este Madim, Marte, zeul războiului şi distrugerii. Imaginea Magică a lui Gevurah este un rege într-un car, sau respectiv un războinic puternic. Majoritatea novicilor văd doar suprafaţa acestei imagistici şi îşi imaginează Gevurah ca pe o sephira foarte puternică, violentă şi destructivă şi nu pot înţelege de ce e poziţionată pe Stâlpul Formei. Aproape toţi novicii vor atribui în mod greşit mânia lui Gevurah.

Fiecare lucru care există “este” forma pe care o are. Noi nu putem vedea substanţa lumii; nu putem vedea atomii, dar chiar dacă i-am putea vedea, am observa protoni, neutroni şi electroni aşezaţi în “forme” diferite pentru a crea elementele chimice. Fizicienilor le-a luat aproape un secol până să deducă faptul că protonii, neutronii ăi electronii nu sunt substanţa “adevărată” a lumii şi că sub aceştia s-ar putea afla quarci, leptoni sau gluoni, aranjaţi în diferite…forme. Se opreşte totul aici? Sunt aceste particule materia primordială, materia brută din care ia naştere forma? Nimeni nu ştie. Ne-am putea gândi, la fel ca şi primii kabbalişti că Malkuth stă pe tronul lui Binah şi că nu vom putea găsi niciodată esenţa primordială a lui Malkuth.

Există un mister adânc în fomă. Lumea nu este construită din lucruri, ci din tipare. În mintea noastră acceptăm realitatea acestor tipare şi uităm că orice lucru din jurul nostru nu este decât una din infinitatea de combinaţii de protoni, neutroni şi elctroni.

Am divagat atât de mult vorbind despre natura formei pentru că nu cred să fie posibilă o înţelegere profundă a aspectelor lui Chesed şi Gevurah fără înţelegerea importantă pe care o are forma în Kabbalah, iar când vorbesc despre formă nu mă refer la înţelesurile “mistice”. Când vorbesc despre formă, găsesc similitudini de gândire în chimie, fizică, informatică şi Kabbalah; lumea fiinţei umane este percepută în termeni de formă, iar forma este creată şi apoi distrusă. Asta reprezinta Chesed şi Gevurah.

Naşterea formei se petrece în Chesed şi de aceea Chesed corespunde vizionarului. Conservarea şi distrugerea formei are loc în Gevurah şi de aceea Gevurah corespunde războinicului.

În majoritatea societăţilor până şi războinicul căpăta locul secund dupa Lege. Întâi vine Legea şi apoi războinicul care jura să apere Legea şi ţara. Esenţa lui Gevurah este de a menţine şi de a apăra–după cum spune Cordovero: “calitatea judecăţii este inerentă în toate lucrurile atât timp cât toate lucrurile doresc să rămână ceea ce sunt, să rămână în graniţele lor.” Dacă Cordovero ar fi avut jargonul necesar, probabil ar fi vorbit despre “sistemul imunitar al lui Dumnezeu.

Virtuţiile lui Gevurah sunt curajul şi energia. Viciul lui Gevurah este cruzimea–puterea seduce şi distrugerea poate provoca plăcere.

Experienţa Spirituală a lui Gevurah este Viziunea Puterii şi Iluzia acestei sephire este Invincibilitatea.

Qlippah-ul lui Gevurah este birocraţia, în înţelesul pe care aceasta îl are în termeni comuni despre un sistem de reguli şi proceduri care a devenit un sfârşit prin el însuşi. Esenţa birocraţiei este faptul că în spatele ei se ascunde putere, căci astfel nimeni nu ar mai suferi nedreptăţi, dar puterea este încuiată şi toată lumea devine neputincioasă din cauza “formelor” de birocraţie.

Numele Divin asociat cu Chesed este “El” sau Dumnezeu Atotputernicul. Arhanghelul este Tzadkiel, “Dreptatea Divină”. Ordinul angelic este Chashmalim sau Cei Stralucitori. În Ezechiel, Chashmal este substanţa care formează splendoarea chipului lui Dumnezeu şi cum Chashmal este termenul evreiesc modern pentru electricitate, găsesc folositor a mă referi la Chashmalim în termeni unor fulgere despicând cerul – aşa are şi o corespondenţă Jupiteriană.

Numele lui Dumnezeu asociat cu Gevurah este Elohim Gevor. Toate sephiroth de pe Stâlpul Formei folosesc Elohim în numele divine, iar în acest caz particular, este completat de “Gevor” cuvânt care exprimă calităţile unui mare erou – putere, măreţie şi curaj. Numele e câteodată tradus ca “Dumnezeul bătăliilor”. Câteodată ca arhanghel e prezentat Kamiel, iar câteodată Samael. Samael, “Otrava lui Dumnezeu” este un înger cu o “lungă” istorie şi este în esenţă Îngerul Morţii. Ordinul angelic este Seraphim sau Şerpii de Foc.

Chesed şi Gevurah sunt sceptrul şi sabia unui rege; există multe statui de regi în catedralele britanice care prezintă un rege cu sceptrul autorităţii legitime într-o mână şi sabia puterii temporare în cealaltă. În Kabbalah, Regele îi corespunde lui Tiphereth, uniunea dintre Chesed şi Gevurah.

Este simbolul fiinţei umane în relaţia cu lumea – la temelia tuturor iniţierilor este conştiinţa deplină că suntem regi şi regine cu libertatea şi puterea de a face tot ceea ce ne dorim şi responsabilitatea totală pentru consecinţele a tot ceea ce facem. Undeva între extremele puterii şi iubirii fiecare trebuie să ne găsim echilibrul, şi undeva într-o grădină un Arbore al Cunoaşterii Binelui şi Răului creşte încă, purtându-şi fructele.


Niciun comentariu: