joi, ianuarie 07, 2010

Kabbalah VIII

Am omis capitolul despre corespondentele kabbalistice dintr-un simplu motiv de marketing. Continui acum prezentarea fiecarei Sephira din Arbore.

VIII. Malkuth


Cuvântul Malkuth înseamnă “Regat” şi sephira este culminarea procesului emanaţiei, prin care puterea creativă a Divinului este progresiv structurată şi definită, în timp ce parcurge în jos Arborele şi soseşte într-o formă completă în Malkuth. Malkuth este sfera materiei, substanţei, realului, lumii fixe. Imaginea magică a lui Malkuth este aceea a unei femei, încoronată şi întronată. Femeia este Malkah, Regina, Kallah, Mireasa. Ea este mama inferioară, o reflexie şi o realizare a mamei superioare, Binah. Ea este Regina care locuieşte în Regat, şi Mireasa Microprosopus-ului. Ea este Gaia, Mama Natură, dar desigur, ea nu este numai substanţa acestei lumi: ea este corpul întregului univers.

Calitatea feminină a sephirei Malkuth este deseori identificată cu Shekhinah, spiritul feminin al lui Dumnezeu în creaţie, şi literatura kabbalistică accentuează mult relaţia (carnală) dintre Dumnezeu şi Shekhinah.

Malkuth este sfera elementelor fizice şi kabbaliştii încă folosesc schema–celor–patru, care datează pe puţin, de pe vremea lui Empedocle şi probabil a Arcei. Cele patru elemente corespund unor patru stări gata–observabile ale materiei:

Solid – pământ

Lichid – apa

Gaz – aer

Plasmă – foc/arc electric (fulger)

În completare nu este ieşit din comun să includem un al cincilea element atât de rafinat şi secret, subtil, încât majoritatea oamenilor nu prea ştiu ce este. Al cincilea element este eterul şi acesta, câteodată este numit spirit.

Volumul de material scris despre elemente este enorm şi mai bine, decât să reproducem aici o mare parte din acesta, ceea ce este relativ şi deasemenea bine-cunoscut, vă vom oferi un rezumat concis aşa încât acei oameni ce nu sunt familiarizaţi cu Kabbalah vor realiza că de fapt, aici se vorbeşte despre aceleaşi lucruri pe care ei le-au observat deja. O descriere detaliată al punctului de vedere tradiţional medieval asupra celor patru elemente, poate fi găsită în Magul. Ierarhia puterilor elementale poate fi găsită în 777 şi în materialul aparţinând Golden Dawn.

Am sumarizat astfel următoarele:


Element

Foc

Aer

Apă

Pamant

Nume Divin

Elohim

Jehovah

Eheieh

Agla

Arhanghel

Michael

Raphael

Gabriel

Uriel

Rege

Djin

Paralda

Nichsa

Ghob

Elemental

Salamandre

Sylfe

Ondine

Gnomi


Elementele în Malkuth sunt aşezate după cum urmează:


Sud

Foc

Est Zenith Eter + Vest

Aer Nadir Eter - Apă

Nord

Pământ

Am rotit punctele cardinale cu 180o din originea lor normală pentru că aşa este mai uşor de observat cum elementele se potrivesc în faţa inferioară a Arborelui Vieţii.

Tiphereth

Foc

Hod Yesod Netzach

Aer Eter Apă

Malkuth

Pământ

Este important să distingem între elementele din Malktuth, unde vorbim despre substanţe reale (apa din organismul nostru, respiraţia ce ne umple plămânii) şi elementele din Arbore, unde folosim corespondenţe tradiţionale “asociate” cu elementele, de exemplu:

Pământ: solid, stabil, practic, împământare;

Apă: senzitiv, intuitiv, emoţional, fertil, manifestând grijă;

Aer: vocal, comunicativ, intelectual;

Foc: energic, îndrăzneţ, impetuos;

Eter pozitiv: lipici, plastic, ceva ce lipeşte, prinde, adună, etc.

Eter negativ: de neprins, disoluţie, dezintegrare.

Eterul sau Spiritul este enigmatic şi tindem să ne gândim la el în termenii forţelor ce ţin de materia unită. Este aproape sigur o coincidenţă (dealtfel, foarte interesantă) că există patru forţe de bază – gravitaţională, electromagnetică, slab nucleară şi puternic nucleară – ce se cunosc şi actuala presupunere este că ele pot fi unite într-o singură forţă fundamentală.

Eterul susţine elementele precum o fundaţie şi atribuirea sa sephirei Yesod ar trebui să fie evidentă, din moment ce el, în particular, joacă un rol de legătură între lumea ideoplastică a “Luminii Astrale” şi lumea materială. Eterul este adesea gândit ca venind în două variante – Eterul Pozitiv, care uneşte şi Eterul negativ, care dezbină. Eterul negativ este într-o oarecare măsură precum Solventul Universal şi necesită multă atenţie în utilizare.

Lucrând cu elementele fizice în Malkuth este una dintre cele mai importante arii ale magiei aplicate, care se ocupă cu constituenţii de bază ai lumii reale. Elementele fizice sunt tangibile şi pot fi experimentate într-un mod foarte direct prin munci precum escavările, scufundările, paraşutismul sau mersul prin foc. Corpurile noastre, deasemenea sunt făcute din materie fizică şi există multe exerciţii (unele în mare parte ce ţin de Raja Yoga) care pot fi făcute folosind elementele, ca bază pentru a-ţi “lucra” corpul. Malkuth este adesea asociat cu feluri variate de rău intrinsec şi pentru a înţelege această atitudine (pe care eu nu o îmbrăţişez) este necesar să confruntăm aceeaşi întrebare, precum kabbaliştii sec. al XIII-lea: poate fi Dumnezeu rău? Răspunsul la această întrebare a fost (în linii mari vorbind) “da”, dar kabbaliştii au trecut prin multe încercări ciudate pentru a evita ceea ce pentru mulţi era o concluzie de neacceptat. Era dificil să accepţi că foametea, boala, ura, războiul, prejudiciul, moartea puteau fi părţi ale aceleaşi fiinţe perfecte şi trebuie sş existe căi de a le pune pe seama răului, care să nu contamineze perfecţiunea divină. Una din încercări a fost de a “mătura” răul sub covor, şi în acest caz, “covorul” a fost Malkuth.

Astfel, Malkuth devine habitatul spiritelor rele.

Dacă cineva examinează structura Arborelui fără prejudecăţi i-ar fi dificil să evite concluzia că răul îi este într-un mod adecvat atribuit şi nu este nevoie să împingem răul către periferia Arborelui. Emanaţia fiecărei sephire de la Chockhmah în jos, se poate manifesta în bine sau în rău, depinde de circumstanţe şi de punctul de vedere al celor afectaţi de energia implicata. Aceasta apare fiind înţeleasă chiar din vremea conceperii Zoharului, unde mila lui Dumnezeu este constant contrastată prin severitatea divina şi autorul afirmă clar că una trebuie să o echilibreze pe cealaltă – nu poţi avea milă fără severitate. Pe de altă parte, severitatea lui Dumnezeu este persisitent identificată cu rigorile existenţei (forma, finititudinea, limtarea) şi, pe când este adevărat că multe lucruri care au fost identificate cu răul sunt o consecinţă a finititudinii lucrurilor, a faptului de a fi finite într-o lume a resurselor limitate, guvernată de legi naturale cu cauzalităţi inflexibile, nu ne putem grăbi să concluzionăm (precum mulţi au făcut-o) că forma însăşi este “intrinsec” rea.

Noţiunea ca formă şi material sunt “intrinsec” rele, sau într-un fel, imperfecte sau neaparţinând lui Dumnezeu, a pătruns şi în Kabbalah şi se găseşte în unele surse.

Există o posibilitate conform căreia kabbaliştii din Provenţa (care au scris sau au editat Sepher Bahir) să fi fost influenţaţi de cathari, o formă târzie a Maniheismului. Cu toate că sursa a fost Gnosticismul, Neo – Platonismul, Maniheismul sau unele combinaţii ale celor trei, Kabbalah a adoptat o viziune a materiei şi formei care distorsionează felul de a vedea lucrurile portretizat de Arborele Vieţii şi astfel, Malkuth sfârşeşte drept un fel de întunecime cosmică, un coş pentru toată murdăria, mizeria, o sephira Spartă şi “batista” murdară a Creaţiei. Cu timpul, ajungând la perioada lui S.L. Mathers şi a ordinului Golden Dawn, există un complet Arbore al Qlippoth-urilor rele, demonice, “dedesubtul” lui Malkuth, ca o reflexie a Arborelui “bun” de deasupra.

Unul din viciile lui Malkuth este Avariţia, nu numai în sensul de a încerca să obţii cât mai multe lucruri materiale, dar, deasemenea în sensul de a nu putea fi în stare să laşi nimic, chiar atunci cand a devenit mort şi fără valoare. Qlippah-ul lui Makuth este ceea ce vei obţine dacă Soarele se va stinge: stagnare, viaţă împietrită şi imobilitate.

Celălalt Viciu al lui Malkuth este Inerţia, în sensul unei active rezistenţe la mişcare, a fi dezinteresat să se mişte sau să acţioneze. Este vizibil la majoritatea oamenilor într-un moment sau altul şi tinde să se manifeste când o sarcină este nouă, necesară, dar nu neaparat interesantă, când nu există entuziasm sau “energie naturală” pentru a o menţine şi cineva trebuie să o impingă către final. Din acest motiv, obligaţia lui Malkuth este (trebuie să fie) auto–disciplina.

Virtutea lui Malkuth este Discriminarea, abilitatea de a percepe diferenţele. Abilitatea de a percepe diferenţele este o necesitate pentru orice organism viu. Având în vedere că Malkuth este realizarea finală a formei, ea este sfera unde abilitatea de a distinge între diferenţe este cea mai pronunţată. Nu intenţionez să încerc o definiţie a realului şi irealului, dar este cazul în care, mult din ceea ce credem ca este real e defapt ireal, şi mult din ceea ce credem a fi ireal este real. Din aceste motive avem nevoie de o anumită discriminare care să ne conducă spre luminarea conştiinţei. Suntem capabili de a percepe cât de mult suntem manipulaţi de o idee fixă asupra irealităţii? Este Kabbalah reală, din acest motiv? Ne oferă ea un model util al realităţii sau ea este doar o rămăşiţă a unei viziuni asupra lumii, fondată cu secole în urmă? Unul din primele exerciţii ale unui iniţiat în Malkuth este o examinare minuţioasă a întrebării “Ce este real?”

Experienţa spirituală a lui Malkuth este Cunoaşterea şi Conversaţia cu Sfântul Înger Păzitor sau Viziunea Sfântului Înger Păzitor (SIP), depinde de sistemul de credinţe al neofitului. Ce este SIP? Gnosticismul lui Valentinus afirmă că fiecare persoană are un înger păzitor care o însoţeşte de-a lungul vieţii şi îi revelează gnoza; îngerul este în sens de Sine divin.

Puterile lui Malkuth sunt invocate de înţelesurile numelor Adonai ha Aretz şi Adonai Melekh, care înseamnă “Domnul Lumii” şi respectiv “Domnul ce este Rege”. Puterea este transmisă în Lumea Creaţiei de Arhanghelul Sandalphon, care, câteodată ne este prezentat drept “Îngerul Lung”, deoarece picioarele sale sunt în Malkuth şi capul în Kether, ceea ce îi oferă oportunitatea de a discuta cu Metatron, Îngerul Prezenţei. Ordinul angelic este Ashim, sau Ishim, câteodată tradus ca “sufletele focului”, bănuindu-se a fi sufletele oamenilor drepţi şi pioşi.

În concluzia acestei părti despre Malkuth, putem spune că imaginea lui Malkuth, drept Mama Natură (Pământ) ne oferă o legătură între Kabbalah şi un arhetip cu o adâncă însemnătate pentru unii. Imaginea lui Malkuth ca o sferă a elementelor este cheia către un volum larg de tehnici magice practice, care variază de la cele de tip concentrare yoga asupra elementelor corporale, la cele orientate către natură, desfăşurate în peisaje adecvate. În final, precum design-ul unei cladiri ne spune multe despre arhitecţii ei, astfel Malkuth poate revela un mare lucru despre Kether. Capătul de jos al Arborelui şi vârful au multe în comun.


Niciun comentariu: